ความสะอาดของบ้าน เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมให้บ้านได้รับพลังงานที่ดี นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว มี 3 จุดในบ้านที่สำคัญ ที่แต่ละบ้านไม่ควรที่จะละเลยที่ดูแลความสะอาด โดยทั้ง 3 จุดในบ้านที่ไม่เคยปล่อยปละละเลย มีดังนี้

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ห้องครัว

ห้องครัว เปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน เป็นแหล่งกำเนิดอาหารอันโอชะที่หล่อเลี้ยงร่างกาย และเปรียบเสมือนคลังสมบัติที่เก็บเกี่ยวความมั่งคั่ง ดังนั้น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ จึงมักมาเยือนที่นี่อยู่เสมอ เพื่อมอบชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ และความรุ่งเรืองแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว

ตามหลักฮวงจุ้ย ครัวเรือนที่สะอาด สว่างไสว และเป็นระเบียบเรียบร้อย จะดึงดูดพลังงานบวก ส่งเสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ตรงกันข้าม ครัวที่รก สกปรก เต็มไปด้วยของใช้ที่ไม่เป็นระเบียบ จะเป็นอุปสรรคขัดขวางพลังงานบวก ดังนั้น จึงควรหมั่นทำความสะอาดห้องครัว เก็บกวาดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ เต็มไปด้วยความชื้น อันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียได้อย่างดี ตามหลักฮวงจุ้ย ห้องน้ำถือเป็นพื้นที่ที่สะสมของเสียและพลังงานด้านลบมากที่สุดในบ้าน การรักษาความสะอาดห้องน้ำจึงไม่ใช่แค่เรื่องสุขอนามัย แต่ยังส่งผลต่อฮวงจุ้ยโดยรวมของบ้านอีกด้วย ห้องน้ำที่สกปรกและชื้น จะดูดซับพลังงานด้านลบ ส่งผลเสียต่อโชคลาภของสมาชิกในครอบครัว

นอกจากนี้ ควรระวังไม่ให้ประตูห้องน้ำอยู่ตรงข้ามกับประตูหลัก ประตูห้องครัว และประตูห้องนอน เพราะอาจส่งผลเสียต่อพลังชีวิต และส่งผลเสียต่อเจ้าของบ้าน ดังนั้น การรักษาความสะอาดห้องน้ำอยู่เสมอ และจัดวางตำแหน่งห้องน้ำให้เหมาะสม จะช่วยเสริมพลังงานด้านบวก ดึงดูดโชคลาภ และส่งผลดีต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

ทางเข้า-ออกที่สะอาด เปิดทางสู่โชคลาภ

ทิศทางที่ไม่สะอาดในบ้านหรือที่ทำงาน จะส่งผลต่อด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทอง ชื่อเสียง สุขภาพ ฯลฯ ทำให้เกิดปัญหาได้ง่าย ประตูบ้านเปรียบเสมือนประตูรับพลังงานหลักของทั้งครอบครัว พลังงานใหม่จะไหลเข้ามาที่จุดนี้ก่อน แล้วกระจายไปยังห้องต่างๆ ทั่วบ้าน ดังนั้น ประตูบ้านจึงเป็นจุดแรกที่ควรรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้พลังงานไหลเวียนติดขัด บ้านที่รกตั้งแต่ประตูทางเข้า ส่งผลต่อฮวงจุ้ยโดยรวมของบ้าน ไม่ได้ระบายอากาศอย่างเพียงพอ นำไปสู่โชคลาภที่ไม่แน่นอน ส่งผลต่อโชคลาภและสุขภาพของครอบครัว ดังนั้น ควรดูแลความสะอาดบริเวณทางเข้าอยู่เสมอ เพื่อให้บริเวณนี้สะอาดและเป็นระเบียบ